સલાહકાર વિડિઓ Mahitgar Bano
તુવેરનું વાવેતર છે? તો ઉત્પાદન વધારવા જુઓ આ વિડિઓ !
➡️ તુવેરનું વાવેતર કરેલ ખેડૂતોને ફુગજન્ય રોગનું નુકસાન થતું હશે તેનું નિવારણ માટે દવાઓનો ઉપયોગ કરતા પણ હશો, તો આ વિડિઓને અનુસરીને તુવેરનું ઉત્પાદન વધારી શકાય,તો જુઓ આ વિડિઓ ! સંદર્ભ : Mahitgar Bano, આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍કરી, કોમેન્ટ કરી વધુ ને વધુ મિત્રો ને શેર કરો.
22
10
અન્ય લેખો