ગુરુ જ્ઞાનએગ્રોસ્ટાર ઇન્ડિયા
ટામેટાના પાકમાં ફળ કોરીખાનાર ઈયળ નો ત્રાસ !!
🍅ટમેટાના પાકનું વાવેતર કરતા ખેડૂત મિત્રો માટે નો કઠીન પ્રશ્ન એટલે ઈયળ ની સમસ્યા.અને આનો ઉપદ્રવ એક વાર જો પાકમા આવે તો ખેડૂતો ને લાખો નું નુકશાન થાય છે.તો જાણીએ વિડીયો દ્રારા સંપૂર્ણ માહિતી. સંદર્ભ : એગ્રોસ્ટાર ઇન્ડિયા આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍કરી વધુ ને વધુ શેર કરી અન્ય મિત્રો ને માહિતીગાર કરો.
18
1
અન્ય લેખો