ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸೇವಂತಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉತ್ತಮ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸೇವಂತಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಉತ್ತಮ ರಸಗೊಬ್ಬರದ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು- ಶ್ರೀ. ನವೀನ್ ರಾಜ್ಯ- ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಹಾರ: ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ 19:19:19 @ 3 ಕೆಜಿ ಮತ್ತು 20 ಗ್ರಾಂ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಷಗಳನ್ನು ನೀಡಿ "
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
91
0
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು