ಉತ್ತಮವಾದ  ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಯ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಉತ್ತಮವಾದ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಯ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ಸಂತೋಷ್ ಜಾಧವ ರಾಜ್ಯ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಲಹೆ: ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 00:52:34@3 ಕೆಜಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಬೇಕು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
687
59
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು