ગલગોટાનું આકર્ષક અને સ્વસ્થ ખેતર
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ગલગોટાનું આકર્ષક અને સ્વસ્થ ખેતર
ખેડૂત નામ - શ્રી રુશી પાટીલ રાજ્ય-મહારાષ્ટ્ર સલાહ - પ્રતિ પંપ @ 20 ગ્રામ સૂક્ષ્મ પોષકતત્ત્વોનો છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
2474
28
અન્ય લેખો