ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿನೋಲ್ ಫಾರ್ಮ್
ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣಿನ ಕೃಷಿ:
1. ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು, ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಿಮೆಂಟನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಂಬ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ೧.೫ ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 3. ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 4. ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 2 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಗಿಡಗಳು ಕಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. 5.ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಬೇಕು.
ಮೂಲ: ನೋಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಏನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು, ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿ, ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ!
92
0
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು