ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು.
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು.
ಈ ಕೀಟವನ್ನು ಹಸಿರು ತಿಗಣೆ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯ ತಿಗಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟವು ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೇಲಿನಿಂದ ರಸವನ್ನು ಹೀರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಣ್ಣುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರೆ, ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಕೀಟನಾಶಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಸಿರು ತಿಗಣೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
126
2
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು