काढणीच्या अवस्थेत असलेले चिक्कू
आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
काढणीच्या अवस्थेत असलेले चिक्कू
शेतकऱ्याचे नाव - श्री. रंछोडभाई पटेल राज्य - गुजरात सल्ला - 0:0:50 @ 75 ग्रॅम प्रती पंप ची फवारणी करावी.
जर तुम्हाला आजचा फोटो आवडला तर पिवळया अंगठ्याच्या चिन्हावर टॅप करा.
99
0
इतर लेख