AgroStar
काढणीच्या अवस्थेत असलेली सीताफळे
आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
काढणीच्या अवस्थेत असलेली सीताफळे
शेतकऱ्याचे नाव - श्री समाधान कातोळे राज्य - महाराष्ट्र वाण - NMK गोल्ड सल्ला - एकरी ५ किलो 0:0:५० ठिबक मधून द्यावे.
जर तुम्हाला आजचा फोटो आवडला तर पिवळया अंगठ्याच्या चिन्हावर टॅप करा.
370
5
इतर लेख