ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಹೇನಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಹೇನಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರವೂಫ್ ರಾಜ್ಯ: ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸಲಹೆ: ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 70 ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ @ 14 ಗ್ರಾಂನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೇರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟವಾದರೇ ಈ ಫೋಟೋ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.
190
2
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು