ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳೆ ದುಂಬಿಯ ಬಾಧೆ
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳೆ ದುಂಬಿಯ ಬಾಧೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ವಿಪಿನ್ ಗುಮಿತ್ ರಾಜ್ಯ: ಗುಜರಾತ್ ಸಲಹೆ: ಕ್ಲೋರೊಪಿರಿಫೋಸ್ 20% ಇಸಿ ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್‌ಗೆ 30 ಮೀ.ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
405
1
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು