એગ્રોસ્ટાર સંગ બદલાઈ રહી છે ખેતી પદ્ધતિ !
પહેલા પછીએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
એગ્રોસ્ટાર સંગ બદલાઈ રહી છે ખેતી પદ્ધતિ !
જે રીતે આ ખેડૂત મિત્ર એ એગ્રોસ્ટાર એગ્રી ડોક્ટર ની સલાહ થી પાક માં યોગ્ય વ્યવસ્થાપન કર્યું જેનું રિજલ્ટ આપની સામે છે. આ રીતે, તમે પણ એગ્રોસ્ટાર એગ્રી ડોક્ટર ના માર્ગદર્શન પહેલા અને પછીના ફોટા / વિડીયો અને તમારા અનુભવો અમને શેર કરો.
આપેલ ફોટા ને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને શેર કરો.
10
3
અન્ય લેખો