આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષિનોએલ ફાર્મ
સાબુદાણાની ખેતી અને લણણી
1. સાબુદાણા નો પાક થડ કાપીને વાવેતર કરવામાં આવે છે. આ થડ ને રાસાયણિક દ્વાવણથી ઉપચાર કરવામાં આવે છે અને પછી 1 મીટરના અંતરે લગાવામાં આવે છે. 2. જ્યારે છોડ 1 મહિનાનો હોય છે, ત્યારે મશીન દ્વારા નીંદણ કરી અને ખાતરોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. 3. કંદની સંખ્યાને બમણી કરવા માટે વિસ્તારમાં 25% ભેજનું પ્રમાણ જાળવવું. 4. રોપણીના 8 મહિના પછી થડ લણણી માટે તૈયાર થાય છે અને 12 મહિના પછી મૂળિયા કાપણી માટે તૈયાર થઇ જાય છે. સંદર્ભ: નોએલ ફાર્મ
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
229
0
અન્ય લેખો