ಬೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಟ್ ನುಶಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಬೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಟ್ ನುಶಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಫೆನಾಜಾಕ್ವೀನ್ 10 ಇಸಿ @ 10 ಮಿ.ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೈರೋಮೆಸಿಫೆನ್ 22.9 ಎಸ್‌ಸಿ @ 10 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಸಲ್ಫರ್ @ 10 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ 10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಡಿಕೋಫೊಲ್ 18.5 ಇಸಿ @ 10 ಮಿಲಿ ಬೇರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
6
0
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು