स्ट्रॉबेरी फुगवण होण्यासाठी
आजचा सल्लाAgroStar एग्री-डॉक्टर
स्ट्रॉबेरी फुगवण होण्यासाठी
स्ट्रॉबेरी फुगवण होऊन जास्तीत जास्त गोडी वाढण्यासाठी पॉलीफील-सी15ग्रॅम सोबत बोरॉन15ग्रॅम/पंप एकत्रित आठवड्यातून दोनवेळा फवारणी करावे.
10
0