మొలకెత్తిన ప్రత్తి పంటపై ఆష్ వీవిల్ పురుగు కలిగించే నష్టం!
ఈరోజు చిట్కాఆగ్రోస్టార్ అగ్రీ-డాక్టర్
మొలకెత్తిన ప్రత్తి పంటపై ఆష్ వీవిల్ పురుగు కలిగించే నష్టం!
ఆష్ వీవిల్ పురుగు ప్రత్తి ఆకుల అంచులను తింటుంది మరియు కొన్నిసార్లు మొక్క పెరుగుదల సమయంలో ఆకులకు చిన్న రంధ్రాలు చేస్తాయి. వీటి నియంత్రణ కోసం పురుగుమందులు వాడకుండా, ఉదయం వాటిని సేకరించి నాశనం చేయండి.
మీకు ఈ చిట్కా నచ్చినట్లయితే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బ్రొటనవేలు పై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇవ్వబడిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ స్నేహితులతో దీనిని షేర్ చేయండి.
28
1
ఇతర వ్యాసాలు