అనుసంధానిత నిర్వహణ ద్వారా అలచంద దిగుబడిలో పెరుగుదల
ఈ రోజు ఫోటోఅద్బుతమైన ఆగ్రోస్టార్ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం
అనుసంధానిత నిర్వహణ ద్వారా అలచంద దిగుబడిలో పెరుగుదల
రైతు పేరు – శ్రీ బాబు _x000D_ రాష్ట్రం – కర్నాటక _x000D_ చిట్కాలు – ఒక్కో పంపునకు 20 గ్రాముల సూక్ష్మ-పోషకాలను స్ప్రే చేయండి.
1120
6
ఇతర వ్యాసాలు