ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಕೊರಕದ ಬಾಧೆ
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಕೊರಕದ ಬಾಧೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು:ಶ್ರೀ. ಕುಂಡಲಿಕ್ ರಾಥೋಡ್ ರಾಜ್ಯ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಲಹೆ: ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಫೆನ್‌ಪ್ರೊಪಾಥ್ರಿನ್ 30% ಇಸಿ @ 0.33 ಮಿಲಿಯನ್ನು ಬೇರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
136
2
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು