ఆరోగ్యకరమైన పాల ఉత్పత్తి సంరక్షణ
ఈరోజు చిట్కాAgroStar Animal Husbandry Expert
ఆరోగ్యకరమైన పాల ఉత్పత్తి సంరక్షణ
పాలు తీసే పాత్ర స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ అయి ఉండాలి మరియు దాని మూత గట్టిగా మరియు శుభ్రంగా ఉండాలి.
ఈ సమాచారం మీకు ఉపయోగకరంగా ఉంటే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బ్రొటనవేళ్లు పై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇవ్వబడిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ రైతు స్నేహితులతో దీనిని షేర్ చేయండి.
220
0
ఇతర వ్యాసాలు