ఆరోగ్యకరమైన మరియు ఆకర్షణీయమైన వరి పంట
ఈ రోజు ఫోటోఅద్బుతమైన ఆగ్రోస్టార్ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం
ఆరోగ్యకరమైన మరియు ఆకర్షణీయమైన వరి పంట
రైతు పేరు - శ్రీ మానస్ కుమార్ రాష్ట్రం - చత్తీస్గర్డ్ చిట్కా - 12:61:00@ 75 గ్రాములు 15 లీటర్ల నీటికి కలిపి మొక్కల మీద పిచికారీ చేయండి.
324
12
ఇతర వ్యాసాలు