ఆరోగ్యకరమైన మరియు ఆకర్షణీయమైన ఖర్భుజా పంట
ఈ రోజు ఫోటోఅద్బుతమైన ఆగ్రోస్టార్ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం
ఆరోగ్యకరమైన మరియు ఆకర్షణీయమైన ఖర్భుజా పంట
రైతు పేరు - కర్డ్లీ మోలీ గారు రాష్ట్రం - మహారాష్ట్ర చిట్కా- ఎకరానికి 13:00:45 @ 3 కిలోలు డ్రిప్ ద్వారా ఇవ్వండి.
ఈ సమాచారం మీకు ఉపయోగకరంగా ఉన్నట్లయితే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బొటనవేలు గుర్తుపై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇవ్వబడిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ రైతు స్నేహితులకు దీన్ని షేర్ చేయండి.
232
17