ఆరోగ్యకరమైన వేరుశనగ ఉత్పత్తి కోసం మైక్రోన్యూట్రిఎంట్స్ పిచికారీ చేయండి
ఈ రోజు ఫోటోఅద్బుతమైన ఆగ్రోస్టార్ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం
ఆరోగ్యకరమైన వేరుశనగ ఉత్పత్తి కోసం మైక్రోన్యూట్రిఎంట్స్ పిచికారీ చేయండి
రైతు పేరు: శ్రీ. భారత్ కాక్డియా  రాష్ట్రం: గుజరాత్  చిట్కా: పంపు నీటికి 20 గ్రాముల మైక్రోన్యూట్రిఎంట్స్ కలిపి మొక్క మీద పిచికారీ చేయాలి
మీరు ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగకరంగా కనుగొంటే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బొటనవేలు పై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇచ్చిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ రైతు స్నేహితులకు దీన్ని షేర్ చేయండి
558
3
ఇతర వ్యాసాలు