AgroStar
सीताफळामधील अन्नद्रव्य कमतरता
आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
सीताफळामधील अन्नद्रव्य कमतरता
शेतकऱ्याचे नाव - श्री राम गाडगीळे राज्य - महाराष्ट्र सल्ला -बोरॉन २०% प्रती पंप १५ ग्रॅम या प्रमाणात फवारणी करावी.
जर तुम्हाला आजचा फोटो आवडला तर पिवळया अंगठ्याच्या चिन्हावर टॅप करा.
516
8
इतर लेख