डोलीकसमध्ये (पावटा/घेवडा/कुळीथ) फुलकिड्यांचा प्रादुर्भाव
आजचा फोटोअॅग्रोस्टार अॅग्रोनॉमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
डोलीकसमध्ये (पावटा/घेवडा/कुळीथ) फुलकिड्यांचा प्रादुर्भाव
पाने गुंडाळणे आणि पिवळेपणा नसने उपाय: स्पिनेटोरम 11.7 SC @ 20 मिली/पंप किंवा 180 मिली/एकर फवारा.
जर तुम्हाला आजचा फोटो आवडला तर पिवळया अंगठ्याच्या चिन्हावर टॅप करा.
81
0
इतर लेख