సేంద్రీయ వ్యవసాయంబడ్తా కిసాన్
అజోటోబాక్టర్ అనే సేంద్రియ ఎరువు యొక్క ప్రాముఖ్యత!
• అన్ని పంటలకు అజోటోబాక్టర్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది._x000D_ • ఇది మొక్కలకు నత్రజనిని అందిస్తుంది._x000D_ • పంటలను పచ్చగా ఉంచుతుంది._x000D_ • పంటల పెరుగుదలకు మరియు అభివృద్ధికి ఇది సహాయపడుతుంది._x000D_ • ఇది విత్తన శుద్ధికి, వేర్ల చికిత్స మరియు నేల చికిత్సకు ఉపయోగపడుతుంది._x000D_ • మరింత సమాచారం కోసం ఈ వీడియోను చూడండి._x000D_ _x000D_ మూలం - బడ్తా కిసాన్ _x000D_ ఈ సమాచారం ఉపయోగకరంగా ఉన్నట్లయితే, లైక్ చేయండి మరియు మీ స్నేహితులకు షేర్ చేయండి. _x000D_ _x000D_
391
1
ఇతర వ్యాసాలు