ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ್ ಭಾಯ್ ರಾಜ್ಯ: ಗುಜರಾತ್ ಸಲಹೆ: ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಡಮೆಟನ್ - ಮೀಥೈಲ್ 25% ಇಸಿ @ 480 ಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಜಿನೆಬ್ 75% ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪಿ @ 600 ಗ್ರಾಂ ನ್ನು 300 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೇರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
611
2
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು