ದಾಳಿಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ನುಶಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ದಾಳಿಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ನುಶಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಕೀಟದ ಬಾಧೆಯ ಆರಂಭವಾದ ಮೇಲೆ, ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ 30 ಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಬೇವಿನ ಆಧಾರಿತ ಸೂತ್ರೀಕರಣ @ 40 ಮಿಲಿ (0.15% ಇಸಿ) ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಧೆ ಇದ್ದಾಗ ಸಿಂಟ್ರಾನಿಲಿಪ್ರೊಲ್ 10.26 ಒಡಿ @ 5 ಮಿಲಿ 10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೇರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
12
0
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು