సేంద్రీయ వ్యవసాయంBRAHMA KUMARIS VIDEO GALLERY
వర్మికంపోస్టు
వర్మికంపోస్ట్ యొక్క ప్రయోజనాలు • నేల యొక్క వాయువును మెరుగుపరుస్తుంది • వేర్ల పెరుగుదలను మరియు నిర్మాణాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది మరియు సూక్ష్మ జీవులతో మట్టిని సుసంపన్నం చేస్తుంది • అంకురోత్పత్తిని, మొక్కల పెరుగుదలను మరియు పంట నుండి దిగుబడిని పెంచుతుంది • నీటి నిలువ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. మూలం - బ్రహ్మ కుమారిస్ వీడియో గ్యాలరీ
93
0
ఇతర వ్యాసాలు