ಸೋಯಾಬೀನ್ನಲ್ಲಿ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ದುಂಬಿಯ ಬಾಧೆ
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಸೋಯಾಬೀನ್ನಲ್ಲಿ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ದುಂಬಿಯ ಬಾಧೆ
ಈ ದುಂಬಿಯ ಪ್ರೌಢ ಕೀಟವು ಅಂಚಿನಿಂದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಬಾಧಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಇದು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕೀಟದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಆತುರಪಡಬೇಡಿ. ಇತರ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಕೀಟನಾಶಕದಿಂದ ಈ ಕೀಟವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
1
0
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು