ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿನ ನಂಜಾಣು ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ:
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿನ ನಂಜಾಣು ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ:
ಗಿಡಹೇನುಗಳ ಸಂಭವವು ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಜೀವಕೋಶದ ಸಾಪ್ ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವೈರಲ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹರಡುತ್ತದೆ. ವೈರಸ್ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕೀಟನಾಶಕಗಳಿಲ್ಲ. ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಿಡಹೇನುಗಳನ್ನು (ವೈರಲ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ವೆಕ್ಟರ್) ಸಂಭವಿಸುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
77
1
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು