આંતરરાષ્ટ્રીય કૃષિવિસ્કોન
હાઇડ્રોપૉનિક્સ ટેકનોલોજી:
1. માટી વગર છોડને ઉગાડવું એ કોઈ પણ નક્કર સ્વરૂપના ઉપયોગ વિના જળ સંરક્ષણ દ્વારા કરવામાં આવે છે, આ પ્રકારના ઉત્પાદનોને 'હાઇડ્રોપૉનિક્સ' કહેવામાં આવે છે. 2) આ પદ્ધતિમાં મુખ્યત્વે ચારાનાં પાક અને ટૂંકા ગાળાના શાકભાજીના પાકનો સમાવેશ થાય છે. 3. છોડને વધારવા અને વિકસિત કરવા માટે નક્કર (દાણાદાર) ખાતરના સ્વરૂપમાં ઉપયોગના કરવો, પ્રવાહી પદાર્થ દ્વારા છોડના મૂળમાં પાણી અને ખનીજો પૂરા પાડવામાં આવે છે. સંદર્ભ - વિસ્કોન
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
291
0
અન્ય લેખો