ఆరోగ్యకరమైన,ఫ్రూట్ ఫ్లై లేని మామిడి కోసం
ఈ రోజు ఫోటోఅద్బుతమైన ఆగ్రోస్టార్ వ్యవసాయ శాస్త్ర కేంద్రం
ఆరోగ్యకరమైన,ఫ్రూట్ ఫ్లై లేని మామిడి కోసం
రైతు పేరు- శ్రీ. అహిర్ విజయ్ రాష్ట్రం - గుజరాత్ పరిష్కారం- ఎకరాకి మిథైల్ యూజినోల్ ఫెంటైన్ ఫ్రూట్ ఫ్లై ఎరలను 3-5 ఇన్స్టాల్ చేయండి
మీరు ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగకరంగా కనుగొంటే, ఫోటో క్రింద ఉన్న పసుపు బొటనవేలు పై క్లిక్ చేయండి మరియు క్రింద ఇచ్చిన ఎంపికలను ఉపయోగించి మీ రైతు స్నేహితులకు దీన్ని షేర్ చేయండి
162
0
ఇతర వ్యాసాలు