આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
🌶️મરચા માં થ્રિપ્સ નું સંક્રમણ !
ખેડૂત નું નામ: પંકજ કુમાર રાજ્ય : ઉત્તર પ્રદેશ સલાહ : ફિપ્રોનિલ 05.00% એસસી @400 મિલી પ્રતિ એકર પ્રતિ 200 લીટર પાણી માં ભેળવીને છંટકાવ કરવો. ખરીદવા માટે, ulink://android.agrostar.in/productlist?sku_list=AGS-CP-529,AGS-CP-301&pageName=
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
46
15
અન્ય લેખો