ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಹಿಟ್ಟು ತಿಗಣೆಯ ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಗುಲಗಂಜಿ ದುಂಬಿಯ ಮೇಲೆ (ಕ್ರಿಪ್ಟೋಲೇಮಸ್ ಮಾಂಟ್ರೌಜಿಯೇರಿ) ಪರಭಕ್ಷಕ ಕೀಟ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಗುಲಗಂಜಿ ದುಂಬಿಯು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧದ ಬಹು-ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಪರಭಕ್ಷಕವಾಗಿದೆ, ಇದು ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳಾದ ದಾಳಿಂಬೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಪೇರಲ, ಅಂಜೂರ, ಸಪೋಟಾ, ಮತ್ತು ಹತ್ತಿಯಂತಹ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಜೈವಿಕ ಹತೋಟಿ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ತಿಗಣೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಈ ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪರಭಕ್ಷಕಗಳ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋಲೇಮಸ್ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮ್ಯಾಕೊನೆಲ್ಲಿಕೋಕಸ್ ಹಿರ್ಸುಟಸ್, ಫೆರ್ರಿಸಿಯಾ ವರ್ಗಾಟಾ, ಫೆನೊಕೊಕಸ್ ಸೊಲೆನೋಪ್ಸಿಸ್ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಗುಲಗಂಜಿ ದುಂಬಿಯು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಲೇಮಸ್ ಮಾಂಟ್ರೌಜಿಯೇರಿಯ ಬಳಕೆಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕ್ರಿಪ್ಟೋಲೇಮಸ್ ಮಾಂಟ್ರೌಜಿಯರಿಯನ್ನು ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾಳಜಿ:  ಕ್ರಿಪ್ಟೋಲೇಮಸ್ ಮಾಂಟ್ರೌಜಿಯರಿಯ ಪ್ರೌಢ ಮತ್ತು ಮರಿಹುಳುಗಳು ಹಿಟ್ಟು ತಿಗಣೆಯನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.  ಕ್ರಿಪ್ಟೋಲೇಮಸ್ ಮಾಂಟ್ರೌಜಿಯರಿಯನ್ನು ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾಳಜಿ:  ಕ್ರಿಪ್ಟೋಲೇಮಸ್ ಮರಿಹುಳುಗಳು ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾದ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋಲೇಮಸ್ ಮಾಂಟ್ರೌಜಿಯೇರಿಯನ್ನು ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮರಿಹುಳುಗಳನ್ನು ಬ್ರಷ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಹಿಟ್ಟು ತಿಗಣೆಯು ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಲೇಮಸ್ ಮರಿಹುಳುಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹಣ್ಣುಗಳು, ಕಾಂಡಗಳು, ಗಿಡ ಶಾಖೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ,  ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರಿಹುಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ.  ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳಿಗೆ 5 ರಿಂದ 10 ಮರಿಹುಳುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಲೇಮಸ್ ಮಾಂಟ್ರೌಜಿಯರಿಯ ಪ್ರೌಢ ಕೀಟವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ.  ಕ್ರಿಪ್ಟೋಲೇಮಸ್ ಮಾಂಟ್ರೌಜಿಯೇರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಲೇಮಸ್ ಮಾಂಟ್ರೌಜಿಯೇರಿ ಮರಿಹುಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ದ್ರತೆ ಇರಬೇಕು.  ಹಿಟ್ಟು ತಿಗಣೆಯ ಬಾಧೆಯು ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋಲೇಮಸ್ ಮಾಂಟ್ರೌಜಿಯರಿಯನ್ನು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂಲ-ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್ ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕತ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಫೋಟೋದ ಕೆಳಗಿನ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!
71
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್