ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆAgroStar Animal Husbandry Expert
ಹಾಲುಕರೆಯಯುವ ನಡುವಿನ ಅವಧಿ
ಹಾಲನ್ನು ಕರೆಯುವ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಇಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ, ಒಂದು ಪಶುವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾಲನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಅವುಗಳ ಹಾಲು ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕರೆಯಬೇಕು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಫೋಟೋದ ಕೆಳಗಿನ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!
80
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್