ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆAgroStar Animal Husbandry Expert
ಹಾಲನ್ನು ಕರೆಯುವ ಮುನ್ನ
ಹಾಲು ಕರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ, ಮೊದಲು ಕರೆದ ಹಾಲು (ಹಾಲಿಗೆ) ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಉಕ್ಕಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಡಬೇಕು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಫೋಟೋದ ಕೆಳಗಿನ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ!
128
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್