ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯ ಸರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ.ಗಣೇಶ ರಾಮದಾಸ್ ವರುಂಗಸೆ ರಾಜ್ಯ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಲಹೆ: ಈ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು 19:19:19 ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 1 ಕೆ.ಜಿ. ಮತ್ತು 15 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 15 ಗ್ರಾಂ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಬೇರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟವಾದರೇ ಈ ಫೋಟೋ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.
163
1
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು