ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಡ ಕೊಳೆ ರೋಗ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ ಸತೀಶ ರಾಜ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಲಹೆ: ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ರೈತರು ಬಿಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.
ನಿಮಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟವಾದರೇ ಈ ಫೋಟೋ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.
142
0
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು