ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಸೌತೆಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟದಬಾಧೆಯಪರಿಣಾಮ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ಮಧು ರೆಡ್ಡಿ ರಾಜ್ಯ: ತಮಿಳುನಾಡು ಪರಿಹಾರ: ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಥಯಾಮೆಥೊಕ್ಸಮ್ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ @ 10 ಗ್ರಾಂ ನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು19:19:19 @ 3 ಕೆಜಿ ಹನಿ ಮೂಲಕ ನೀಡಬೇಕು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
351
4
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು