ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಸೌತೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ
ರೈತನ ಹೆಸರು: ಶ್ರೀ. ತುಷಾರ್ ನವಲೆ ರಾಜ್ಯ - ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಲಹೆ - ಥಿಯೋಮೆಥೋಕ್ಸಾಮ್ 25 ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಜಿ ಪ್ರತಿ ಪಂಪ್ಗೆ ೧೦ ಗ್ರಾಂ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ, ಮತ್ತು ಹೂಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ೧೦ % @ ೫೦೦ ಗ್ರಾಂ ನ್ನು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಕೊಡಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
152
1
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು