ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಜಿಗಿ ಹುಳುವಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಬೆವೇರಿಯಾ ಬಾಸ್ಸಿನಾ ಮತ್ತು ವೆರ್ಟಿಸಿಲ್ಲಿಯಂ ಲೆಕಾನಿ, 10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 40 ಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಶಿಲಿಂದ್ರಧಾರಿತ ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
181
1
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು