ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಸಮಗ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಗೋಧಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೃಷಿ
ರೈತನ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿಂ ಬಾರಿ ಖಾನ್ ರಾಜ್ಯ - ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸಲಹೆ - 19: 19: 19 ಪ್ರತಿ 100ಗ್ರಾಂ ಪಂಪ್ ಸ್ಪ್ರೇ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
736
0
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು