ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೋಂಕಿನಿಂದಾಗಿ ಅರಿಶಿಣ ಬೆಳೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ
ರೈತನ ಹೆಸರು- ಶ್ರೀ. ಶುಭಂ ಘೋತಿ ರಾಜ್ಯ- ಮಹಾರಾಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ – ಪ್ರತಿ ಪಂಪಿಗೆ 25 ಮಿಲಿ ಕುಸುಗಮ್ಯಸಿನ್ ನ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನು 40 ಗ್ರಾಂ ಸಿಂಪಡಿಸಿ
403
7
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್