ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿಜಪಾನ
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮಾವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ!
ದೇಶ: ಜಪಾನ • ಕೆಂಪು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ಮಿಯಾಜಾಕಿ ಮಾವಿನಹಣ್ಣುಗಳು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ. • ಈ ತಳಿಯು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸನ್ ಎಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ . ಮಿಯಾಜಾಕಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿಗಳು ಸುಮಾರು 700 ಗ್ರಾಂ ಒಂದು ಮಾವಿನ ತೂಕವಾಗಿದೆ. ಮಿಯಾಜಾಕಿ ಕೆಂಪು ಮಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಮಾವಿನ ತಳಿಗಿಂತಲು ೧೫ ಪಟ್ಟು ಸಿಹಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೂಲ: ನೋಲ್ ಫಾರ್ಮ್
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
2172
7
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು