ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಸೌತೆಕಾಯಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ರೈತನ ಹೆಸರು:ಶ್ರೀ . ಸಂತೋಷ ಮೊರೆ ರಾಜ್ಯ : ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಲಹೆ : ಫ್ಲೋನಿಕಾಮೈಡ ೫೦% ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಜಿ ೮ ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಬೇಕು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
275
0
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು