ಕೃಷಿ ಜುಗಾಡ್ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರ್ಮರ್
ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ
ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ವಿಧಾನ,ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಹನಿ ನೀರಾವರಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗಾತ್ರ, ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಅದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆಯ ವರೆಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯ ಬೇಡಿ.
836
1
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು