ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂದಿನ ಫೋಟೋಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯ ಹೂಬಿಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ
ರೈತನ ಹೆಸರು - ಶ್ರೀ. ಯಶವಂತ್ ಯಾದೇವ್ ರಾಜ್ಯ- ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸಲಹೆ-ಅಮೈನೊ ಆಸಿಡ್ @ 30 ಮಿಲಿ + ಚೆಲೇಟೆಡ್ ಗ್ರೇಡ್ 2 @ 20 ಗ್ರಾಂ ಪಂಪ್‌ಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಕರೆಗೆ 13: 40: 13 @ 3 ಕೆಜಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀಡಬೇಕು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
964
2
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್