ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಲಹಾ ಲೇಖನಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರೋನೊಮಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಲೆನ್ಸ್
ಮಾವಿನ ತೋಟದ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾವಿನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ • ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ • ಒಮ್ಮೆ ಮಾವಿನ ಮರಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. • ಮಾವಿನ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿಯು ಸಹನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆದಾಗಿಯೂ ನೀರಾವರಿ ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. • ಮನೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಮಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಾಯ್ಗುವುದಿಲ್ಲ . ಎಲೆಗಳು ಆರಂಭಿಸಿದಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ, ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. • ವ್ಯಪಾರಾದ ದ್ರಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆಳೆದಾಗ, ಮಾವಿನ ಮರಗಳಿಗೆ ಚಾಟಣಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೇಲ್ಚಾವಣೆಯು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. • ಚಾಟನಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೇಲ್ಚಾವಣೆಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿಯ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ, ರೋಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಟಾವು: • ಮಾವು ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೂಬಿಡುವ ನಂತರ 4-5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಟಾವಿಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತವೆ. • ಕಟಾವು ಮಾಡಲು ತಯಾರಾದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮರದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೀಳಬಹುದು.ಹಣ್ಣನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೀಳಲು ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಲು ಬಿಡಬೇಕು. • ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಸಾಧನಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯಾ ಕೃತ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾವು ಹಣ್ಣು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. • ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುನ್ನು ಮರದಿಂದ ಕೀಳುವಾಗ ಹಣ್ಣಿನ ಜಿಗಿಯಾದ ದ್ರವ ಚರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕಟಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೂಲ: plantvillage.psu.edu ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
16
0
ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್