ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಮಾವಿನ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಶಲ್ಕ್ ಕೀಟವು ಮಾವಿನಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಕೀಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೀಟದ ಬಾಧೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ .
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
179
0
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು