ಈ ದಿನದ ಸಲಹೆಆಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ಅಗ್ರಿ-ಡಾಕ್ಟರ್
ಮಾವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೀಟದ ಬಾಧೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ?
ಮಾವಿನ ಗಾಲ್ ಮಿಡ್ಜ್ನಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಬಾಧೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕೀಟದ ಬಾಧೆಯ ಆರಂಭವಾದ ಮೇಲೆ ಡೈಮೆಥೋಯೇಟ್ 30 ಇಸಿ @ 10 ಮಿಲಿ 10 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೇರೆಸಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಚಿನ್ಹೆ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.
380
6
ಇತರ ಲೇಖನಗಳು